Gdy przyjdzie dzień sądu, nie zapytają nas o to, cośmy czytali, lecz cośmy czynili. Tomasz a Kempis
Page Designed by Tmaxwell